• Úvodní strana
 • Naše služby
 • Naše práce
 • Termíny
 • Ceník
 • Novinky a reference
 • Certifikáty
 • O nás
 • Kontakt

 • Systém skleněných pilířů ZX – 27

  Mezery mezi zubama způsobují nedokonalý zkus, ruší harmonii žvýkání. Jejich efekty na lidský organismus jsou známé. Jestliže je dostupný dostatečný počet vlastních zubů a jsou na správných místech, je možné mezery mezi zubama odstranit prostřednictvím fixní náhrady. Jestliže je však dostupných příliš málo zubů, nebo jsou ve špatném stavu, potom se případ řeší použitím snímatelných náhrad, což však není vždy ideální řešení. Alternativou může být použití implantátů. Tento zákrok je však náročný a nákladný. Navzdory úspěšnému řešení problému je úspěch jen částečný, neboť vznikne tak další, hůře řešitelný problém, jmenovitě újma na psychice pacienta. Výzkumníci v oblasti zubní medicíny se už dlouho zabývají problematikou řešení jednostranných a oboustranných zkrácených zubních oblouků. 

  Předpokladem pro použití dlouhodobé náhrady zubů je, aby během implantace náhrady nedošlo k dlouhodobému a nevratnému poškození tkáně. Na zabudovaném materiále nesmějí nastat žádné sekundární změny, které by mohly způsobit změnu struktury povrchu nebo změnu složení elementů následkem rozpouštěcího účinku slin, například tím, že by se ve skle rozpustily některé látky.

  Atraktivní sklopilířový systém ZX-27

  Stomatoprotetická metoda dalšího tisíciletí a obrovský pokrok v stomatoprotetice jako možné řešení a nová alternativa pro pokrokově smýšlející stomatology a zubní techniky.

  Je to nová naděje pro pacienty, zhotovit jim estetickou fixní protetickou náhradu i v takových případech, kde byly doposud indikované jen částečně snímatelné náhrady.

  Podstatou sklopilířového systému ZX-27 je, že řeší u pacientů problém chybějících vlastních pilířových zubů v ústní dutině potřebných pro zhotovení fixní protetické náhrady. Není tu přitom potřebný chirurgický zákrok. Skleněné pilíře ZX-27, které jsou vyrobené ze speciálního materiálu, nahrazují chybějící vlastní pilířové zuby, přičemž přiléhají na sliznici alveolárního oblouku v bezzubých částech čelisti a sanice. Každý prefabrikát skleněného pilíře ZX-27 se pro každého pacienta individuálně tepelně a mechanicky zpracovává v certifikované zubní technice tak, aby přesně kopíroval sliznici alveolárního oblouku.

  Mnohaleté praktické zkušenosti, více jak 15 000 spokojených pacientů, množství klinických zkoušek a studií dokazuje, že na alveol volně umístěný pilíř ze speciálně vyvinutého materiálu excelentně funguje. S úspěchem se dá použít při řešení jednostranně a oboustranně zkráceného zubního oblouku, stejně jako i při podepření fixní náhrady řešící velké přemostění. Tento systém se dá efektivně aplikovat i dohromady s implantáty. Aplikace tohoto systému si vyžaduje určité teoretické vědomosti a praktické zručnosti. Stomatologům byly a budou potřebné informace zprostředkované početnými odbornými prezentacemi a odbornými články. Zubní technici na rozdíl od stomatologů musí být odborně zaškoleni na školeních. Každý úspěšný absolvent odborného školení, zubní technik, který obdrží mezinárodně platný certifikát je oprávněný nakupovat prefabrikáty skleněných pilířů ZX-27 od výhradního prodejce a zhotovovat speciální fixní stomatoprotetické náhrady podepřené skleněnými pilíři ZX-27.

  Atraktivní sklopilířový systém ZX-27 je chráněný světovou ochrannou značkou a byli mu udělené mezinárodně uznávané certifikáty nejvyšší kvality ISO 9002 a evropská značka kvality CE. Výrobek je schválený SÚKL-em, číslo schvalovacího výměru: 0710/99.

  Atraktivní sklopilířový systém ZX-27 - fixní řešení jednostranně nebo oboustranně zkráceného zubního oblouku

  Lidé pocítí hodnotu a nenahraditelnost určitých věcí až je ztratí. Tak je to i s našim chrupem.

  Ke ztrátě duševní rovnováhy dochází tehdy, když musíte řešit Váš stav dutiny ústní z důvodů nedostatečného počtu vlastních zubů vyjímatelnou protetickou náhradou, a to hlavně když k tomu dochází v poměrně mladém věku. Taková situace Vám může znepříjemnit zbytek Vašeho života, protože vyjímatelné náhrady byly vždy spojené s vyšším věkem. 

  Jak teda uspokojit tyto pacienty, kteří mají ještě pár vlastních zubů v ústní dutině a nechtějí používat vyjímatelnou protézu nebo odmítají chirurgické zavedení implantátu do kosti? Mysleli jsme na tyto lidi a přinášíme nové originální řešení ve formě revolučního stomatoprotetického systému skleněných pilířů ZX - 27.

  Pacienti se zbytkovým chrupem dostali novou naději na znovuzískání pocitu vlastních zubů, na vrácení ztraceného sebevědomí, duševní rovnováhy a každodenní pohody. Výjimečnost tohoto systému spočívá v tom, že řeší u pacientů problém chybějících vlastních zubů v ústní dutině potřebných pro zhotovení fixní, nevyjímatelné náhrady, a to bez potřeby chirurgického zákroku tak, že skleněné pilíře vyrobené ze speciálního materiálu nahrazují chybějící vlastní zuby, přičemž přiléhají na sliznici v bezzubých částech čelisti a sanice.

  Proč se tedy rozhodnout pro stomatoprotetický systém skleněných pilířů ZX - 27?

  O výhodách fixních, nevyjímatelných protetických náhrad se nemusíme zvlášť zmiňovat, ale i tak bychom chtěli poukázat na par základních výhod tohoto nového fixního protetického řešení:

  • vysoká akceptovatelnost u pacientů, z psychologického hlediska je dokázané, že pacienti jsou ochotní   akceptovat fixní, nevyjímatelnou protetickou náhradu daleko lépe než vyjímatelnou
  • lehká údržba hygieny v ústní dutině
  • estetičnost této fixní náhrady
  • komfort takto zhotovené fixní náhrady a znovunabytí ztraceného sebevědomí a požitků z jídla
  • zbavení se gastro problémů, pramenících z nedostatečného zpracování potravy v ústní dutině
  • spolehlivost této fixní nacementované náhrady zabraňující vypadávání náhrady, ztrátě a jejímu znehodnocení
  • hospodárnost a finanční nenáročnost 
  • biokompabilita materiálu, nezávadnost materiálu vůči lidskému organismu klinicky testována
  • trvanlivost náhrady při dodržování všech indikací a zásad tohoto systému
  • vysoká odbornost zpracování, výhradně v certifikovaných zubních laboratořích

  Systém skleněných pilířů ZX – 27 nabízí

  • Použití při řešení jednostranně a oboustranně zkráceného oblouku
  • Umožňuje zhotovit estetickou fixní protetickou náhradu i v takových případech, kde byly doposud indikované jen částečné snímatelné náhrady
  • Řeší u pacienta chybějící pilířové zuby v ústní dutině, které jsou potřeba pro zhotovení fixních protetické náhrady bez chirurgického zákroku