• Úvodní strana
 • Naše služby
 • Naše práce
 • Termíny
 • Ceník
 • Novinky a reference
 • Certifikáty
 • O nás
 • Kontakt

 • SR ADORO - nový fazetovací materiál firmy Ivoclar-Vivadent technical

  SR ADORO - nový fazetovací materiál firmy Ivoclar-Vivadent technical

  StomaTeam 3/2004

  Obr. 4Požadavkem dnešní doby v oblasti stomatologických materiálů je mít k dispozici takový materiál,který by splňoval několik kritérií současně.Je to zejména požadavek na jeho univerzálnost použití,dokonalé estetické vlastnosti a v neposlední řadě i  odpovídající fyzikální vlastnosti. Cílem vývoje nového materiálu bylo vyhovět právě těmto základním požadavkům a kromě toho nabídnout takový materiál,který by měl dostatečnou škálu estetických možností pro zkušené zubní techniky,ale rovněž byl svým zpracováním jednoduchý pro začátečníky.

  Materiál SR Adoro byl vyvinut od samého počátku,nejedná se tudíž o modifikaci některého již známého systému. Výsledkem je kompozitní fazetovací systém,který nabízí několik předností před hybridními kompozitními materiály. Je to především zlepšená odolnost vůči abrazi, snadnější zpracování-modelovatelnost, vyšší odolnost vůči plaku a lepší leštitelnost. Všech těchto předností bylo dosaženo zvýšením obsahu anorganických plniv o velikosti částic v řádu nanometrů a vytvořením nové nosné matrice na bázi uretan-dimetakrylátu (UDMA). Tato matrice se vyznačuje zvýšenou tuhostí, která je několikrát vyšší než dosti často užívané matrice z bis-GMA. Aby bylo možno dosáhnout homogenní nelepivé konzistence materiálu a současně i nízké kontrakce při polymeračním procesu byl použit nově vyvinutý prepolymer, který je rovněž na bázi UDMA a plnidel o velikosti několika nanometrů. Výsledkem je skutečně homogenní materiál,který můžeme správně nazvat mikrokompozit.

  Dokonalou homogenitu můžeme vidět na mikroskopickém snímku v řezu jednotlivých vrstev fazety.

  Obr. 1

  Fyzikální vlastnosti

   je parametr materiálu, který nepozorujeme neprodleně při vlastní práci s materiálem, ale který má významný vliv následně po aplikaci do úst pacienta.
  I zde bylo dosaženo výrazného úspěchu vhodným poměrem obsahu anorganických plniv a nově vyvinuté matrice. Výsledkem jsou vynikající fyzikální vlastnosti, vysoká rezistence vůči plaku, následnému zbarvování a abrazi. Výsledky nejdůležitějších fyzikálních testů jsou shrnuty v následujících tabulkách.
  Tato data byla shromážděna a publikována pány Stina Vigren a Philip Chaabane z Technologické univerzity  Luela Švédsko v jejich práci "Fazetovací kompozita pro dentální nepřímé restaurace" v části srovnávací studie fyzikálních a mechanických vlastností.

  Otěr (pomocí Willytec žvýkacího stimulátoru)-objemová ztráta

  Obr. 2

  Ztráta objemu (mm3)

  Pevnost v ohybu

  Obr. 3

  Pevnost v ohybu (Mpa)

  Vysvětlivky

   

   

  Estetické vlastnosti

   je parametr velmi sledovaný u každého fazetovacího materiálu. Tento parametr je již hůře exaktně měřitelný, než vlastnosti fyzikální. Na estetickém výsledku se kromě materiálu spolupodílí i způsob zpracování zubním technikem. Přesto i při jednoduchém základním vrstvení přímou metodou vykazují fazety mimořádnou estetiku. Dokonce i základní materiál Adoro vykazuje podobné charakteristiky opalescence jako přirozená zubní substance.

  Obr. 4

  Obr. 5

   

   

   

   

   

  Univerzálnost  materiálu Adoro je nejlépe patrná z indikační šíře jeho použití
  INDIKACE

  Fixní protetika na kovové konstrukci

  • fazetování korunek a můstků na kovové konstrukci
  • fazetování kombinovaných protéz (teleskopické korunky)
  • fazetování částečně snímatelných implantologických suprastruktur
  • fazetování gingiválních částí implantologických suprastruktur
  • výroba dlouhodobých provizorií
  • maskování barvy kovu u spon a třmenů růžovým opaquerem Adoro pink

  Fixní protetika bez kovové konstrukce

  • Inlaye,Onlaye,skořepinové fazety
  • frontální celoplášťové korunky bez použití konstrukce z Vectrisu
  • frontální a postranní celoplášťové korunky na Vectris konstrukci
  • 3 členné můstky ve frontálním i postranním úseku na Vectris konstrukci
  • 3 členné můstky držené inlayemi na Vectris konstrukci
  • dlouhodobá provizoria na Vectris konstrukci

  Snímací protetika

  • barevná charakterizace zubů do protéz od fy Ivoclar pomocí SR Adoro stains
  • úprava barvy a tvaru zubů do protéz pomocí vrstvících materiálů Adoro (dentin atd.) ve spojení s SR Composive

  Dalším ze splněných požadavků na moderní fazetovací systém je jeho jednoduché zpracování. Dále uvádíme v obrázkové podobě jednotlivé kroky pracovního postupu s krátkým popisem jednotlivých fází.

  Obr. 1Obr. 2

   

   

   

   

   

   

  Obr. 1 a 2 - Konstrukce může být připravena za použití retenčních perel v případě, že máme dostatek místa, nebo bez nich, je-li omezený prostor. Obrázky znázorňuje nanášení vazebného prostředku SR Link pro dokonalé spojení kovu a fazetovacího materiálu.

  Obr. 3Obr. 3 - První vrstva opaqueru nanášená ve velmi tenkém filmu. Opaquer nanášíme ve 2 vrstvách.

   

   

   

   

  Obr. 4Obr. 4 - Barevnou charakterizaci fazety můžeme provádět již ve fázi opaqueru pomocí Adoro stains.

   

   

   

   

  Obr. 5

  Obr. 5 - Po nanesení krčkové hmoty pokračujeme klasickým způsobem nanášením dentinu.

   

   

   

   

  Obr. 6Obr. 6 - Celkovou modelaci zakončíme incisálními hmotami.

   

   

   

   

  Obr. 7Obr. 7 - Pohled na ukončenou modelaci z lingválního pohledu.

   

   

   

   

  Obr. 8Obr. 8 - Závěrečné opracování můstku provádíme klasickým způsobem……

   

   

   

   

  Obr. 9Obr. 9 - ...pomocí běžných nástrojů

   

   

   

   

   

  Obr. 10Obr. 10 - Pro závěrečné leštění se používá "univerzální leštící pasta" a běžný rotační kartáček

   

   

   

   

  Obr. 11Obr. 11 - Výsledek,homogenní povrch a přirozený vzhled  náhrady.

   

   

   

   

   

  Závěrem lze říci pouze jedno. Vývojovým pracovníkům předního světového výrobce dentálních materiálů firmě Ivoclar-Vivadent technical se podařilo skloubit nejnovější poznatky v této oblasti a nabídnout materiál s pozoruhodnými vlastnostmi.

  Podkladem pro tuto informaci o materiálu Adoro jsou oficiální materiály výrobce publikované v technickém popisu a návodu k použití fazetovacího systému Adoro